Fra F.Armeens hefte “F Armeen kommer igjen”. © 1989
 
tilbake til