Hos fotografen
        NB! Ved bruk av disse bildene: Oppgi fotograf!


         BACK <<<

 

 
Hulbækdal, Selnes og Ryan i Bauker, Gausdal. Recording, mixing and, when the day is done, drinking.
Flætt on the flår. Foto: oss. 2014.  
 

 

 
 

 

                             

mons.no copyright © 2009-2012